8. december 2010

Sankt Mortens kirke

Næstved købstad, Præstø amt

På pladsen foran Sankt Mortens kirke rejste De danske Forsvarsbrødre for Næstved og Omegn den 14. april 1904 en stor mindesten af granit over faldne i begge krige. Fra Treårskrigen er der tale om 28 faldne og fra 1864-krigen 39 faldne. Geografisk omfattes følgende sogne af monumentet: Næstved, Fensmark, Fodby, Gunderslev, Hammer, Herlufmagle, Herlufsholm, Holme Olstrup, Hyllinge, Marvede, Mogenstrup, Næstelsø, Rønnebæk, Tybjerg, Vallensved, Vejlø og Vester Egesborg.

1. Hornblæser ved 3. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 39 Søren Johnsen, født 9. februar 1822 i Næstved (Sankt Peders), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af spækhøker Peder Johnsen og Anne Marie Buch.
Snedkersvend i Næstved 1845.
Cohen: Søren Pedersen Nestved.

2. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 152 Peder Andersen, født 19. oktober 1816 i Jenstrup, Vallensved sogn, Sorø amt, konfirmeret 1833 i Herlufsholm kirke, faldet under udfaldet fra Fredericia 30. juni 1849, begravet på Hyby fælled. Søn af husmand Anders Jensen og Anne Margrethe Jensdatter.
Familien flyttede til Holsted, Herlufsholm sogn i 1819. Peder var tjenestekarl hos præsten i Lille Næstved præstegård, Herlufsholm sogn i 1845.
Hovedrullen for Sorø amt 1850, 76. lægd, nr. 117.
Cohen 1864/130: Peter Andersen Jonstrup [sic!] (Sorø amt).

3. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 103 Rasmus Eriksen, født 9. juli 1815 i Lille Næstved, Herlufsholm sogn, død af lungebetændelse på Augustenborg lazaret 5. juli 1848, begravet på Augustenborg kirkegård 10. juli. Søn af gårdmand Erik Rasmussen og Maren Larsdatter.
Fragtmand i Næstved 1845. Ugift.

4. Jæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 21 Jens Hansen, født 13. juli 1824 i Vridsløse, Herlufsholm sogn, konfirmeret 1840, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Hans Jensen og Mette Pedersdatter.
Bør tjekkes i lægdsrullen.

5. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 33 Anders Jensen, født 13. oktober 1825 i Øverup, Herlufsholm sogn, omkom ved linjeskibet Christian den Ottendes eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af indsidder Jens Pedersen og Margrethe Jørgensdatter.
Tjenestekarl i Gerdrup, Rislev sogn 1845. Bør tjekkes i lægdsrullen.

6. Menig ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 239 Anders Johansen, født 11. oktober 1820 i Øverup, Herlufsholm sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdmand Johan Rasmussen og Karen Pedersdatter.
Tjenestekarl i fødegården 1845.

7. Menig ved 2. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 218 Anders Larsen, født 25. december 1819 i Vestermarkhus, Fuglebjerg sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli.
Husmand i Havnskov, Hyllinge sogn 1845-50. Gift med Anne Marie Mathiasdatter. Efterlod hende og to børn.

8. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 177 Hans Christiansen Hjorth, født 14. oktober 1825 i Tåstrup, Hyllinge sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Christian Hjorth og Karen Nielsdatter.

9. Underkorporal ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 20 Lars Hansen, født 27. februar 1820 i Spjellerup, Marvede sogn, konfirmeret 1834, Marvede sogn, såret ved Fredericias 6. juli 1849, død på Augustenborg lazaret 31. juli, begravet på Augustenborg kirkegård 3. august. Søn af indsidder, senere gårdmand Hans Nielsen og Kirsten Sørensdatter. (Eller født 26. maj 1824 i Spjellerup, konfirmeret 1838. Søn af indsidder Hans Mogensen og Anne Larsdatter)
Førstnævnte: Tjenestekarl i fødegården 1845. Bør tjekkes i lægdsrullen.

10. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 286 Peder Hansen, født i 22. september 1816 i Holløse, Gunderslev sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn  af indsidder Hans Larsen og Anne Sørensdatter. (Eller født 14. april 1817 i Fuglevanghuset ved Holløse, Gunderslev sogn, konfirmeret 1831. Søn af husmand Hans Sørensen og Anne Pedersdatter). (Eller født 3. juni 1827 i Holløse, Gunderslev sogn, konfirmeret 1842. Søn af gårdmand Hans Jensen og Mette Olesdatter).
Mindestenen: P.H. Regnstrup. Cohen: P.H. Molløse af Sorø amt (men et sådant stednavn findes ikke i amtet). Bør tjekkes i lægdsrullen.

11. Menig ved 1. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 167 Peder Olesen, født 25. marts 1822 i Fjellebrohus, Gunderslev sogn, konfirmeret 1838, såret ved Friedrichstadt 2. oktober 1850, død på Flensburg lazaret 20. oktober, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 25. oktober. Søn af indsidder Ole Thomasen og Mette Sophie Pedersdatter.
Tjenestedreng i Holløse 1840.

12. Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 186 Niels Johansen, født 6. maj 1820 i Herlufmagle, Herlufmagle sogn, konfirmeret 1835, savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af indsidder Johan Jørgen Enevoldsen og Johanne Jørgensdatter.

13. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 116 Jørgen Pedersen, født i Orup, Tybjerg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli.
Kan ikke identificeres i Tybjerg kirkebog. Bør tjekkes i lægdsrullen.

14. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 281 Hans Christoffersen, født i Tybjerg, Tybjerg sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli.
Hans Christoffersen, døbt 4.trin. 1811. Søn af gårdmand Christoffer Christoffersen. Nævnt 1834. // Hans Christoffersen, født 13.5.1816. Søn af gårdmand Christoffer Hansen og Anne Olesdatter. Nævnt 1834. // Hans Christoffersen, født 5.12.1823. Søn af husmand Christoffer Jensen og Anne Sørensdatter. Nævnt 1834-50. // Hans Christoffersen, født 11.8.1824. Søn af husmand Christoffer Andersen og Kirsten Hansdatter. Nævnt 1834-50.

15. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 225 Christen Andersen, født 27. august 1825 i Tybjerg, Tybjerg sogn, konfirmeret 1840, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Anders Christensen og Birthe Christensdatter.

16. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 78 Niels Andersen, født 5. maj 1822 i Hjelmsølille, Tybjerg sogn, konfirmeret 1836, såret ved Schleswig 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 20. maj, begravet på Friedrichsberg kirkegård 22. maj. Søn af indsidder Anders Jensen og Kirstine Margrethe Christensdatter.

17. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 238 Rasmus Nielsen, født 25. april 1824 i Fensmark, Fensmark sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Niels Hansen og Maren Andersdatter.

18. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 122 Poul Jensen, født 21. oktober 1822 i Olstrup, Holme Olstrup sognsavnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand og smed Jens Poulsen og Dorthe Rasmusdatter.
Smedesvend hos faderen 1845.

19. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 150 Hans Nielsen, født 16. februar 1825 i Kalby, Holme Olstrup sogn, konfirmeret 1839, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af indsidder Niels Jensen og Maren Knuddsdatter.
Væver hos moderen i Olstrup 1845. Fraværende i krigstjeneste 1850.

20. Dragon ved 4. Dragonregiment, 1. kompagni, nr. 45 Poul Nielsen, født 18. marts 1826 i Rønnebæk, Rønnebæk sogn, såret ved Adsbøl 3. april 1849, død på Sønderborg lazaret 4. april, begravet på Sønderborg kirkegård 6. april. Søn af husmand Niels Poulsen og Kirsten Andersdatter.

21. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 108 Peder Hansen, født 1, juni 1825 i Brandelev, Næstelsø sogn, konfirmeret 1840, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 21. september, begravet på Trinitatis kirkegård 24. september. Søn af tjenestekarl Hans Jensen og Cathrine Jensdatter.

22. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 98 Peder Hansen, født 1. oktober 1820 i Blangslev, Mogenstrup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af tjenestekarl Hans Olesen og Anne Sophie Nielsdatter. (Eller født 8. juni 1823 i Blangslev, Mogenstrup sogn. Søn af indsidder Hans Jensen og Margrethe Jensdatter)
Begge lever i 1845, hhv. i Hammer og Rønnebæk sogne. Bør tjekkes i lægdsrullen.

23. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 207 Hans Christensen, født 12. oktober 1827 i Lov Sønderskov, Hammer sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 21. september, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 26. september. Søn af skovfoged Christen Knudsen og Karen Nielsdatter.
Træskomand i Lov 1850.

24. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 155 Hans Hansen, født 18. maj 1825 i Lov, Hammer sogn, konfirmeret 1840, såret ved Schleswig 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 3. juni, begravet på Friedrichsberg kirkegård 4. juni. Søn af gårdmand Hans Hansen og Inger Nielsdatter.
Flyttede senere med forældrene til et husmandssted i Fårup, Hammer sogn.

25. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 140 Jørgen Pedersen, født 5. maj 1824 i Myrup, Vester Egesborg sogn, konfirmeret 1839, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Peder Jørgensen og Anne Kirstine Pedersdatter.

26. Dragon ved 4. Dragonregiment, 1. kompagni, nr. 41 Christian Larsen, født 28. februar 1826 i Skovmølle, Vester Egesborg sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Lars Christensen og Anne Rasmusdatter.
Tjenestekarl i Vejlø 1845.

27. Søren Hansen, født 7. april 1817 i Svenstrup, Vejlø sogn. Søn af husmand Hans Jørgensen og ... datter.
Tjenestekarl i Basnæs 1840.

28. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 81 Ingvor Hansen, født 13. januar 1824 i Basnæs, Vejlø sogn, konfirmeret 1838, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af indsidder Hans Nielsen og Maren Ingvorsdatter.
Væver i Basnæs 1845-50.

29. Frivillig menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, overkomplet nr. 3 Julius Claudi Eriksen, født 7. marts 1843 i Næstved (Sankt Mortens), savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af arbejdsmand Claus Eriksen og Maren Poulsdatter.

30. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 403 Frederik Wilhelm Fischer, født 7. november 1841 i Gammelmønt 167, København (Trinitatis), konfirmeret 1856 i Næstved (Sankt Peders), savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af skomagermester Jens Ferdinand Fischer og Jacobine Kirstine From.
Flyttede med forældrene til Næstved senest 1845.

31. Frivillig menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 547 Thala Alexander Macedonius Petersen Fleisner, født 11. marts 1846 i Næstved (Sankt Mortens), savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af bomuldsvævermester Frantz Fleisner og Grethe Petrine Elisabeth Svendsen.

32. Frivillig menig ved 4. Infanteriregiment, 6. kompagni, overkomplet nr. 3 Frederik Christian Holst, født 10. april 1846 i Næstved (Sankt Mortens), savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af skomagermester Christian Peter Holst og Johanne Frederikke Laurentze Meyer.

33. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 556 Otto Julius Houg, født 12. juni 1841 i Holbæk (Sankt Nikolaj), såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 30. juni, begravet på Sønderborg kirkegård 5. juli. Søn af tiendekommissær Görlt Houg og Marie Pauline Neergaard.
Flyttede med forældrene til Næstved senest 1845.

34. Jens Johansen, Næstved

35. Frivillig menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 592 Carl Christian Wilhelm Pedersen, født 19. juni 1844 i Næstved (Sankt Mortens), konfirmeret 1858, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af dragon Peder Pedersen Hemmestrup og Sidsel Andersdatter.
Cohen: Carl Christian Valdemar Pedersen.

36. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 499 Henrik Hansen, født i Grimstrup, Næstved Sankt Peders landsogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864.
Ses ikke født i Næstved Sankt Peders sogn 1820-45.

37. Menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, overkomplet nr. 8 Peter Andreas Rasmussen, født i Holsted, Herlufsholm sogn, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret ..., begravet på Sønderborg kirkegård.
Ses ikke født i Herlufsholm sogn 1820-45.

38. Carl Bertman Olsen, født 24. maj 1841 i Åderup, Næstved Sankt Mortens landsogn. Søn af indsidder Ole Andersen og Maren Kirstine Clausdatter.
Flyttede med forældrene til Ladby, Herlufsholm sogn.

39. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 627 Hans Sørensen, født 7. marts 1842 i Vridsløse, Herlufsholm sogn, såret på Als 29. juni 1864, død på Flensburg lazaret 10. juli, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 13. juli. Søn af indsidder Søren Andersen og Kirsten Hansdatter.

40. Menig ved 15. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 187 Hans Hansen, født 1. august 1830 i Øverup, Herlufsholm sogn, faldet ved Dybbøl 14. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af gårdmand Hans Hansen og Johanne Pedersdatter.
Tjenestekarl i fødegården 1850.

41. Menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 168 Rasmus Rasmussen, født 8. september 1837 i Saltøby, Vallensved sogn, konfirmeret 1852 i Fodby, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af indsidder Rasmus Rasmussen og Mette Marie Hansdatter.
Flyttede med forældrene til Bistrup, Fodby sogn.

42. Underkorporal ved 16. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 93 Peder Christiansen, født 17. november 1833 i Fodby, Fodby sogn, konfirmeret 1848, faldet ved Dybbøl 16. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af husmand Christian Pedersen og Lisbeth Larsdatter.

43. Officersaspirant ved 16. Infanteriregiment Thomas Heinrich Petersen Schmidt, født 20. august 1838 i Fodby, Fodby sogn, såret ved Dybbøl 2. april 1864, død på Augustenborg lazaret 19. april 1864, begravet på Fodby kirkegård 25. april. Søn af sognepræst Johan Petersen Schmidt og Henriette Christiane Marie Reistrup.

44. Menig ved 4. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 516 Christian Christiansen, født 24. juni 1841 i Karrebæk, Karrebæk sogn, konfirmeret 1856, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Hans Christiansen og Kirsten Hansdatter.

45. Menig ved 9. Infanteriregiment, 6. kompagni, overkomplet nr. 55 Jacob Christensen, født 3. februar 1837 i Karrebæk, Karrebæk sogn, konfirmeret 1851, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Christen Jacobsen og Anne Marie Hansdatter.
Cohen: J.C. Karlsbæk.

46. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 496 Erik Frederiksen, født i Agerup, Hyllinge sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864.
Ses ikke født i Hyllinge sogn 1820-45.

47. Menig ved 4. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 151 Christian Jensen, født 17. april 1835 i Vallensved, Vallensved sogn, konfirmeret 1849, faldet ved Dybbøl 12. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af gårdmand Jens Jeppesen og Karen Poulsdatter.

48. Konstabel ved Artilleriet, 6. Fæstningskompagni (Hertel), 5. kompagni, nr. 193 Niels Hansen, født 27. august 1835 i Skafterup, Fyrendal sogn, konfirmeret 1850 i Vallensved, faldet ved Dybbøl 13. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af husmand Hans Andersen og Lene Rasmusdatter.
Flyttede med forældrene til Saltøby, Vallensved sogn. Cohen: N.H. Skerfterup.

49. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 441 Hans Hansen, født 31. december 1840 i Kyse, Vallensved sogn, konfirmeret 1855, faldet ved Bøffelkobbel 22. februar 1864, begravet i Jørgen Finks have 24. februar. Søn af gårdmand Hans Jensen og Karen Sophie Nicolajsdatter.
Flyttede til Næstved 1863. Ifølge lægdsrullen for Næstved købstad var han "savnet efter Felttoget efter 18. Batl.s Skr. 10/2 1865".
Cohen 1864/149: Hans Hansen Kyse.

50. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 382 Lars Jensen, født 15. juli 1840 i Kyse, Vallensved sogn, konfirmeret 1855, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Jens Christensen og Karen Larsdatter.
Flyttede til Ønslev på Falster 1862. Ifølge lægdsrullen for Ønslev sogn var han "savnet efter Felttoget efter 18. Batl.s Skr. 10/2 1865".
Ses ikke hos Cohen.

51. Menig ved 4. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 581 Peder Hansen, født 3. juni 1827 i Holløse, Gunderslev sogn, konfirmeret 1842, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Hans Jensen og Mette Olesdatter. (Eller født 19. juli 1835 i Holløse, konfirmeret 1850, søn af husmand Hans Poulsen og Birthe Jensdatter). (Eller født 27. maj 1836 i Holløse, konfirmeret 1850, søn af husmand Hans Hansen og Anne Cathrine Bendtsdatter). (Eller født 8. september 1841 i Holløse, konfirmeret 1856, søn af gårdmand Hans Pedersen og Lisbeth Mogensdatter).
Bør tjekkes i lægdsrullen.

52. Menig ved 4. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 603 Anders Jensen, født 5. maj 1838 i Holløse, Gunderslev sogn, konfirmeret 1852, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Jens Andersen og Karen Marie Nicolajsdatter. (Eller født 16. februar 1841 i Holløse, Gunderslev sogn, konfirmeret 1855. Søn af indsidder Jens Andersen og Dorthe Pedersdatter).
Bør tjekkes i lægdsrullen.

53. Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 608 Niels Andersen, født 19. oktober 1841 i Regnstrup, Gunderslev sogn, konfirmeret 1856, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Anders Christensen og Anne Nielsdatter.

54. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 590 Mads Hansen, født 8. januar 1836 i Regnstrup, Gunderslev sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Hans Olesen og Maren Nicolajsdatter.
Cohen: M.H. Rønstrup.

55. Menig ved 9. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 358 Christen Jacobsen, født i Gelsted, Herlufmagle sogn, såret ved Bustrup 3. februar 1864, død på et ukendt lazaret 24. februar.
Ses hverken født eller konfirmeret i Herlufmagle.

56. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 255 Johannes Larsen, født 18. februar 1836 i Herluflille, Herlufmagle sogn, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af husmand Lars Sørensen og Kirsten Johannesdatter.

57. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 296 Christoffer Pedersen, født 30. maj 1836 i Spragelse, Herlufmagle sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Peder Christoffersen og Sophie Jacobsdatter.

58. Menig ved 5. Infanteriregiment, 3. kompagni, overkomplet nr. 3 Hans Pedersen, født i Olstrup, Holme Olstrup sogn, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 10. juni, begravet på Sønderborg kirkegård 14. juli.
Ses hverken født eller konfirmeret i Holme Olstrup.

59. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 486 Frederik Jensen, født 3. maj 1839 i Sibberup, Rønnebæk sogn, såret 8. april 1864, død på Svendborg lazaret 23. maj, begravet på Svendborg kirkegård 26. maj. Søn af husmand Jens Rasmussen og Louise Jensdatter.

60. Midlertidig korporal ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 21 Anders Christensen, født 14. februar 1836 i Myrup, Vester Egesborg sogn, konfirmeret 1850, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 24. april. Søn af gårdmand Christen Andersen og Birthe Jørgensdatter.
Husmand i Bonderup, Næstelsø sogn 1862. Gift med Maren Larsdatter.

61. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 436 Anders Henrik Pedersen, født 3. februar 1840 i Fladså, Mogenstrup sogn, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sandbjerg lazaret 10. juli, begravet på Sottrup kirkegård 12. juli. Søn af husmand Peder Christiansen og Ellen Jensdatter.

62. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 467 Hans Peter Andersen, født 22. august 1840 i Lov, Hammer sogn, såret 22. februar 1864, taget til fange, død på Borup lazaret 23. februar, begravet på Varnæs kirkegård 24. februar. Søn af gårdmand Anders Hansen og Sidsel Larsdatter.

63. Jørgen Jensen, født 1. februar 1841 i Lov, Hammer sogn. Søn af gårdmand Jens Andersen og Anne Jørgensdatter.
Ses ikke hos Cohen.

64. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 404 Jørgen Jensen, født 3. april 1840 i Ring, Hammer sogn, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på et fjendtligt lazaret. Søn af indsidder Jens Jørgensen og Birthe Andersdatter.

65. Anders Christensen, født 28. februar 1842 i Skovmølle, Vester Egesborg sogn, konfirmeret 1856. Søn af parcellist Christen Hansen og Johanne Pedersdatter.
Ses ikke hos Cohen.

66. Menig ved 4. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 441 Christoffer Jørgensen, født 1. marts 1840 i Appenæs, Vejlø sogn, faldet ved Dybøl 13. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af indsidder Jørgen Pedersen og Ellen Jørgensdatter.
Cohen angiver ikke hans stedtilnavn.

67. Menig ved 17. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 194 Anders Olesen, født 1. august 1836 i Appenæs, Vejlø sogn, faldet ved Dybbøl 16. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. marts. Søn af husmand Ole Jensen og Maren Andersdatter.

Før de mange navne er et vers af Carl Ploug:
"Blod som Danmarks Jord har drukket / randt ej uden Frugt / og det Liv er udslukket / som til Daad blev brugt".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar