13. december 2010

Gørslev kirke

Bjæverskov herred, Præstø amt

På skibets nordvæg blev der den 23. marts 1851 opsat en trætavle som minde over en falden fra Treårskrigen.

Garder ved Livgarden til fods, 2. kompagni, nr. 97 Jacob Jensen, født 30. april 1825 i Gørslev, Gørslev sogn, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Jens Hansen og Marie Olesdatter.

I tavlens store midterfelt er et vers af A. Th.:
"Det skal ei skee, saa lød vor Konges Røst / at Danmarks Riges gamle Skjel forrykkes / som Gjensvar lød fra alle Danskes Bryst: / Den Udaad skal ei Vold, ei Rænker lykkes / og Landets Sønner drog med Jubel ud / om Thyras gamle Gjerde troe at hegne / og Retfærds Sag med Seir velsigned Gud / men mange bolde Helte maatte segne / blandt deres Tal vor brave Jacob blev / i mangen Dyst han uforfærdet standed / i Idsted-Slag han med sit Blod beskrev / sin Kjerlighed til Drot og Fædrelandet / Tak være Hver som for vor Moder kjær / streed hellig Kamp! Tak være alle Brave! / men Tak og Hæder være dem især / somn offred Kjerlighedens største Gave / med Lyst de gik i Døden for vor Fred / Gud i sin Himmel glæde deres Sjæle / her lønner dem vor Tak, vor Kjerlighed / og aldrig uddøer deres Eftermæle".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar