5. december 2010

Lynge kirke

Alsted herred, Sorø amt

I kirkens nordkapel blev der kort efter 1850 opsat en mindetavle i træ over fire faldne i Treårskrigen.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 57 Jacob Pedersen, født 10. juni 1823 i Skovkrogen, Dreslette sogn, såret ved Adsbøl 3. april 1849, død på Augustenborg lazaret 10. april, begravet på Augustenborg kirkegård 15. april. Søn af tjenestekarl Peder Nielsen og Karen Marie Ernstsdatter.
Flyttede med forældrene til Lynge sogn.

2. Underkorporal ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 28 Niels Jacobsen, født 27. november 1823 i Lynge, Lynge sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdbestyrer Jacob Christiansen og Marie Nielsdatter.

3. Underkorporal ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 22 Niels Olesen, født 31. oktober 1819 i Stenstrup, Lynge sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Christianshavns lazaret 31. juli, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 4. august. Søn af indsidder Ole Jørgensen og Karen Andreasdatter.

4. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 146 Peder Knudsen, født 9. september 1823 i Hyllerup, Slagelse Sankt Peders landsogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 11. september, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 25. oktober. Søn af avlskarl Knud Christensen og Birthe Christoffersdatter
Flyttede med forældrene til Bjerringhus, Lynge sogn. Modtog Dannebrogmændenes Hæderstegn i sommeren 1850.

Efter navnene følger dette vers af salmedigteren B.S. Ingemann:
"For Danmarks Folk og Konge troe de stred / og de har Krav paa herligt Eftermæle / De gik med Sang i Døden for vor Fred / Gud lønne dem og glæde deres Sjæle / Paa helligt Sted skal deres Navne staae / de ihukommes skal i Folkets Bønner / Gud lader gamle Danmark ei forgaae / mens Danske Mødre føde Heltesønner."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar