21. marts 2018

Fredericia, Hyby fælled

Fredericia købstad, Vejle amt

Udfaldet fra Fredericia den 30. juni 1849 kostede 1. Reservejægerkorps 6 dræbte og 14 sårede. Næsten alle jægere blev bragt tilbage bag voldene, men måtte efterlade en af de dræbte, som de slesvig-holstenske oprørssoldater begravede på Hyby fælled. På 25-årsdagen i 1874 satte De danske Våbenbrødre en stor mindesten på soldatens grav. 

Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 152 Peder Andersen, født 19. oktober 1816 i Jenstrup, Vallensved sogn, Sorø amt, konfirmeret 1833 i Herlufsholm kirke, faldet under udfaldet fra Fredericia 30. juni 1849, begravet på Hyby fælled. Søn af husmand Anders Jensen og Anne Margrethe Jensdatter.
Familien flyttede til Holsted, Herlufsholm sogn i 1819. Peder var tjenestekarl hos præsten i Lille Næstved præstegård, Herlufsholm sogn i 1845. 
Hovedrullen for Sorø amt 1850, 76. lægd, nr. 117.
Cohen 1864/130: Peter Andersen Jonstrup [sic!] (Sorø amt).

Adgangen til Hyby fælled og gravstedet sker lettest fra Heerupsvej. Efter bommen tager man anden vej på venstre hånd og snart vil man opdage gravstedet.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar