18. marts 2018

Nørre Sandager kirkegård

Skovby herred, Odense amt

På kirkegården rejste beboere i 1866 en stor mindestele med navnene på 19 danske krigere, der døde på herregården Gyldenstens lazaret to år tidligere.

1. Underkorporal ved 21. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 275 Hans Henrik Jepsen, født 22. august 1840 i Hyrup, Bevtoft sogn, Haderslev amt, konfirmeret 1856 i Bevtoft kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 16. marts 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 20. marts. Søn af gårdmand Peter Henrik Jepsen og Anne Jensen.
Cohen 1864/163: Hans Henrik Jepsen Hyrup.

2. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 454 Rasmus Andersen Bødker Overgaard, født 19. september 1839 i Overmølle, Agri sogn, Randers amt, konfirmeret 1854 i Hornslet kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 22. marts 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 26. marts. Søn af møller Anders Rasmussen Overgaard og Anne Kirstine Christensdatter.
Familien flyttede i 1840’erne til en gård i Eskerod, Hornslet sogn. Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 1. lægd, nr. 148.
Cohen 1864/125: Rasmus Andersen Bødker Overmølle.

3. Underkorporal ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 232 Peder Pedersen, født 5. september 1837 i Lynderup, Lynderup sogn, Viborg amt, konfirmeret 1853 i Lynderup kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 3. april 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 6. april. Søn af tjenestepige Maren Sørensdatter.
Peder, hvis fader ikke er noteret i kirkebogen, blev sat i pleje hos husmand Jens Pedersen og Inger Christensdatter i Lynderup, mens moderen rejste til Randers og senere blev gift med daglejer Jens Rasmussen. Peder var maltkarl på Nørremølle ved Viborg i 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 136. lægd, nr. 32. Tilnavnet Lynderup fremgår af regimentets tabsliste.
Cohen 1864/160: Peter Petersen.

4. Menig ved 19. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 369 Rasmus Knudsen, født 29. januar 1839 på Skårup mark, Skårup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1853 i Skårup kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 9. april 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Knud Hansen og Karen Jensdatter.
Snedkersvend i Svendborg i 1860, men rejste et par år senere til Nyborg.
Tilgangsrullen for 3. udskrivningsdistrikt, 79. lægd, nr. N 48.
Cohen 1864/125: Rasmus Knudsen Skaarup.

5. Menig ved 21. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 268 Peder Frederik Hansen Bull, født 14. november 1840 i Skudstrup, Skodborg sogn, Haderslev amt, konfirmeret 1856 i Skodborg kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 9. april 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Hans Sørensen Boll og Anne Kirstine Nielsdatter.
Tjenestekarl i Skudstrup 1860.
Cohen 1864/163: Peter Frederik Hansen Ball [sic!] Skudstrup.

6. Menig ved 21. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 57 Otto Didrik Thulstrup, født 23. januar 1831 i Volstrup degnebolig, Volstrup sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1845 i Torslev kirke (Dronninglund herred), død af tyfus på Gyldensten lazaret 9. april 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 12. april. Søn af told- og konsumtionsinspektør Johan Peter Thulstrup og Maren Heilesdatter.
Otto Didrik blev født uden for ægteskab og faderen, den fine toldinspektør i Sæby, var få måneder tidligere flyttet til et bedre tolderembede i hovedstaden. Moderen var husholderske for skolelærer Otto Didrik Thornschou i Volstrup, og opkaldte sønnen efter ham. Da Thornschou døde i 1840, flyttede mor og søn til Øster Nørgård i Torslev sogn, hvor hun giftede sig med en ældre aftægtsmand ved navn Anders Jacobsen. Otto Didrik kom senere i tjeneste på Lendsholm hovedgård og aftjente sin værnepligt ved 11. Infanteribataljon i årene 1854-56. Her blev han straffet med 20 dages strengt fængsel på vand og brød samt 50 rottingslag og nedsættelse i de meniges 2. klasse. Hans brøde bestod i tyveri, bedrageri og absentation. Efter hjemsendelsen bosatte han sig i Gærum sogn, men flyttede senest i 1860 til Torslev sogn, hvor han flyttede ind hos den fraskilte husmandskone Christiane Nielsdatter, der havde to sønner. Otto Didrik og Christiane blev ikke gift.
I Nørre Sandager kirkebog, i regimentets officielle tabsliste og hos Cohen kaldes han Marensen – altså Marens søn – men han havde fået barnefaderens slægtsnavn i dåben i 1831.
Hovedrullen for Hjørring amt 1856, 27. lægd, nr. 68.
Cohen 1864/164: Ole Marensen Solstrup [sic!]

7. Menig ved 9. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 249 Søren Vedøe Werner, født 19. maj 1837 i Skive, konfirmeret 1852 i Skive kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 27. maj 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 31. maj. Søn af styrmand Olsen og Anne Marie Werner.
Sørens forældre var ikke gift. Faderen var styrmand i den norske by Stavanger, og moderen var enke efter konsumtionsbetjent Søren Christoffer Vedøe (død 1831 i Skive). Moderen fik endnu et barn uden for ægteskab, inden hun i 1847 giftede sig med rebslager Christen Jensen Lerche i Skive.
Søren var skomagersvend i Skive i 1860.
Cohen 1864/128: Søren Vedsø [sic!] Verner Skive.

8. Menig ved 9. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 529 Niels Jensen, født 21. oktober 1837 i Næsby, Kirke Stillinge sogn, Sorø amt, konfirmeret 1852 i Kirke Stillinge kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 5. juni 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 8. juni. Søn af gårdmand Jens Nielsen og Anne Marie Nielsdatter.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 48. lægd, nr. 157.
Cohen 1864/126: Niels Jensen Næsby.

9. Menig ved 17. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 64 Jens Peter Iversen, født 17. januar 1841 i Krollerup, Øster Snede sogn, Vejle amt, konfirmeret 1855 i Øster Snede kirke, død af hjernebetændelse på Gyldensten lazaret 5. juni 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 8. juni. Søn af tjenestekarl Iver Jensen og Karen Pedersdatter.
Forældrene var ikke gift. Faderen tjente i Løsning Mølle, og moderen hos præsten i Øster Snede. Moderen blev få år senere gift med husmand og tømrer Jacob Laursen på Løsning mark. Jens Peter kom i pleje hos bedsteforældrene i Krollerup.
Cohen 1864/145: Jens Peter Iversen Krollerup.

10. Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 611 Jacob Nielsen, født 1. oktober 1841 i Sønder Bjerge, Sønder Bjerge sogn, Sorø amt, konfirmeret 1856 i Sønder Bjerge kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 3. august 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 6. august. Søn af gårdmand Niels Hansen og Margrethe Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 38. lægd, nr. 71.
Cohen 1864/105: Jacob Nielsen Bjerre Søndre.

11. Hornblæser ved 19. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 172 Jens Rasmussen Tofte, født 7. maj 1838 i Nybølle, Hillerslev sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1853 i Hillerslev kirke, død af skørbug på Gyldensten lazaret 13. august 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 16. august. Søn af husmand Rasmus Jensen og Maren Jensdatter.
Skrædder, bosat hos faderen i Nybølle 1860.
Cohen 1864/154: Jens Rasmussen Tofte Nybølle.

12. Menig ved 13. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 694 Jens Lauritsen, født 20. juni 1834 i Sønder Grisbæk, Vejrup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1849 i Vejrup kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 19. august 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 23. august. Søn af gårdmand Laurits Jensen og Kirsten Thomasdatter.
Husmand og daglejer i Grisbæk 1860. Han var da gift med Margrethe Madsen og far til en fireårig datter.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 17. lægd, nr. 45. Ifølge regimentets officielle tabsliste var hans tilnavn Griesbek.
Cohen 1864/138: Jens Lauritzen Ribe [sic!]

13. Menig ved 19. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 459 Lars Hansen, født 23. januar 1835 i Ebberup, Kærum sogn, Odense amt, konfirmeret 1850 i Tommerup kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 28. august 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 1. september. Søn af indsidder Hans Larsen og Kirstine Pedersdatter.
Familien flyttede til Tallerup, Tommerup sogn kort efter Lars’ fødsel. Lars giftede sig omkring 1854 med Kirsten Jørgensdatter og bosatte sig i Tallerup, hvor de i 1860 havde tre børn i alderen 2-5 år.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt 1863, 156. lægd, nr. 145. Da han blev genoptaget i lægdsrullen efter sin konfirmation var hans fødested opgivet som Kærum.
Cohen 1864/154: Lars Hansen Kjelrum [sic!]

14. Infanterist ved 1. Artilleriregiment, 1. fæstningskompagni (Moltke), nr. 160 Peder Hansen Pedersen, født 13. april 1833 i Vollerup, Bjolderup sogn, Aabenraa amt, død af lungesvindsot på Gyldensten lazaret 15. september 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 19. september. Søn af daglejer Rasmus Pedersen og Marie Kirstine Kjels.
Tjenestekarl i Perbøl, Bjolderup sogn i 1860. Gift med Kirstine Wolf, med hvem han fik datteren Ane Marie i oktober 1863 i Todsbøl, Bjolderup sogn.
Præsten i Nørre Sandager angav hans alder som 31 år og fødestedet som Soderup, Aabenraa amt. Tabslisten fra lazarettet angav Aabenraa amts 48. lægd, hvilket er identisk med Bjolderup sogn.
Cohen 1864/80: Peter Hansen Petersen.

15. Sygevogter ved Gyldensten lazaret, nr. 84 Niels Anthon Jespersen, født 16. august 1839 i Risinghus, Odense Vor Frue landsogn, Odense amt, konfirmeret 1853 i Sankt Hans kirke, Odense, død af tyfus på Gyldensten lazaret 30. oktober 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 2. november. Søn af husmand Jesper Pedersen og Anne Cathrine Nielsdatter.
Niels Anthons forældre flyttede senere til Astrup mark, Odense Sankt Hans landsogn. Tjenestekarl i Lumby, Lumby sogn 1860.
Ses ikke hos Cohen.

16. Menig ved 13. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 738 Jens Mortensen, født 26. maj 1825 i Bidstrup, Fodby sogn, Sorø amt, konfirmeret 1840 i Fodby kirke, død af mavekrampe på Gyldensten lazaret 1. november 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 4. november. Søn af indsidder og daglejer Morten Rasmussen og Frederikke Andersdatter.
Tjenestekarl i Lille Næstved, Herlufsholm sogn 1860. Jens deltag i det første felttog i Treårskrigen, og blev sat ved forstærkningen i 1857. Som 39-årig blev han efter reglerne slettet af lægdsrullen, men deltog ikke desto mindre i krigen samme år, hvor han gjorde tjeneste ved 13. Regiments arbejdsbataljon.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 76. lægd, nr. 239.
Ses ikke hos Cohen, men findes i regimentets tabsliste.

17. Underkorporal ved 13. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 756 Hans Jørgensen, født 17. oktober 1835 i Køng Banker, Køng sogn, Præstø amt, konfirmeret 1850 i Køng kirke, død af svindsot på Gyldensten lazaret 16. november 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 21. november. Søn af husfæster og væver Jørgen Nielsen og Anne Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Køng i 1860.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 57. lægd, nr. 54.
Ses ikke hos Cohen.

18. Menig ved 13. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 295 Jens Nielsen, født ca. 1835 i ”Hæsbjerg ved Grenaa”, Randers amt, død af tyfus på Gyldensten lazaret 7. december 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 10. december.
Ses ikke hos Cohen.

19. Dragon ved 2. Dragonregiment, 2. eskadron, nr. 61 Peder Johannesen, født 13. april 1836 i Stejlesnogshus, Alslev sogn, Præstø amt, konfirmeret 1850 i Alslev kirke, død af brystsyge på Gyldensten lazaret 3. december 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 6. december. Søn af husmand Johannes Jensen og Elisabeth Rasmusdatter.
Indsidder og daglejer i Stejlesnog i 1860. Han var gift med Birthe Kirstine Jacobsdatter og far til mindst to børn.
Ses ikke hos Cohen.

Yderligere to soldater døde her, men deres navne er ikke på monumentet. Underkorporal Schous lig blev taget op i august 1864 og ført til hjemmet i Fjellerup sogn på Djursland, mens menig Lars Hansen, der hængte sig selv i skoven ved herregården, næppe blev fundet værdig til videre hæder. 

20. Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 149 Johannes Marius Schmidt Schou, født 5. juni 1837 på Skærvad hovedgård, Ginnerup sogn, Randers amt, død af hjernebetændelse på Gyldensten lazaret 21. juli 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 25. juli, genbegravet på Fjellerup kirkegård 30. august. Søn af forpagter Niels Schou og Johanne Marie Mørke.
Faderen købte Fjellerup Østergård i 1839, men døde allerede to år senere. Herefter videreførte enken driften indtil 1872 og sønnen P.C. Schou indtil 1889. Den store gård blev genopført på Frilandsmuseet i Kongens Lyngby i 2003.
Johannes var forvalter på Frydensbjerggård i Hyllested i 1860, men vendte få år senere tilbage til Østergård, hvor han blev avlsforvalter. Familien Schous gravsted på Fjellerup kirkegård eksisterer ikke længere.
Cohen 1864/124: Johannes Marius Schmidt Skou Skjervad.

21. Menig ved 13. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 145 Lars Hansen, født 6. januar 1834 i Vinstrup, Tystrup sogn, Sorø amt, konfirmeret 1848 i Tystrup kirke, fundet hængt i Gyldensten skov 12. september 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 30. september. Søn af gårdmand Hans Larsen og Karen Hansdatter.
Boede hjemme i fødegården i Vinstrup i 1860. Hans begravelse skete uden gejstlig medvirken.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 46. lægd, nr. 18.
Cohen 1864/137: L.H.S. [Cohen anonymiserede altid selvmordere]. Cohen oplyser fejlagtigt, at Lars Hansen blev begravet på Bogense kirkegård.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar