25. marts 2018

Ødis kirkegård

Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt

Efter kampene ved Kolding den 23. april 1849 blev tre faldne soldater bragt til Ødis kirkegård. Ifølge kirkebogen var to af dem slesvig-holstenske oprørere, mens den tredje var en dansk soldat og angiveligt fra 4. Reservebataljons 1. kompagni.

Deres navne kunne ingen opgive, men "paa et Stykke af den danske Soldats Tøi fandtes Bogstaverne S.Ø.". De initialer passer ikke med navnene på de menige af 4. Reservebataljon, der faldt denne dag, men det drejer sig måske om Søren Østerskov fra 3. Jægerkorps, der faldt samtidig.

Præstens angivelse af 4. Reservebataljons 1. kompagni kan skyldes, at det særligt var soldater fra dette kompagni, der kæmpede omkring Ødis, men det udelukker ikke, at en jæger kan have sluttet sig til kompagniet i kampens hede. Endelig er der selvfølgelig også den mulighed, at en menig fra kompagniet har byttet sig til jægerens skjorte eller på anden måde tilvendt sig den.

At identificere den ukendte soldat på Ødis kirkegård som Søren Østerskov må naturligvis tages med forbehold.

Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 96 Søren Nielsen, født 1. juli 1823 i Østerskov, Tryggelev sogn, Svendborg amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Ødis kirkegård 25. april. Søn af husmand Niels Christensen og Karen Mortensdatter.
Tjenestekarl i Østerskov 1845. Ved sin indkaldelse var han træskomand og bosat i Nyborg.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 83. lægd, nr. 39.
Cohen 1849/123: Søren Nielsen Østerskov.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar