21. marts 2018

Fredericia, Ryes Høj

Fredericia købstad, Vejle amt


General Rye kæmpede tappert ved Bov og Schleswig i foråret 1848 og fik snart kommandoen over en hel brigade, med hvilken han kæmpede på Sundeved i juni samme år. Snart var hans navn på alle danskeres læber. I foråret 1849 drog han atter i felten og kæmpede ved Kolding og fik få uger senere ordre om at gå mod Fredericia, som de slesvig-holstenske oprørere havde belejret. Under det store slag den 6. juli lå Rye og hans brigade nord for byen, tæt ved Lillebælt, og planlagde et angreb mod Trelde-skansen. Under dette angreb faldt generalen for fjendens kugler. Han blev to dage senere begravet i den nye store krigergrav på Trinitatis kirkegård, men enken fik tilladelse til at overføre liget til Garnisons kirkegård i København, hvor et smukt monument blev rejst på hans grav.

Den 6. juli 1850 tog fattiggårdens opsynsmand Lars Munch (1795-1876) initiativ til at få rejst en flagstang på marken, hvor Olaf Rye var faldet et år tidligere. Flagmarkeringen gentoges de følgende år, men da stedet lå et godt stykke fra alfarvej, besluttede man at opkaste en høj ganske tæt ved Nordre Kobbelvej, der blev afsløret i 1858. Øverst på højen blev der anbragt en jættestue med generalens navn og dato. Højen blev istandsat i 1894. På ældre fotografier kan man se, at der ved indgangen til Ryes Høj var anbragt en meget flot og kunstfærdigt træport, men både den og flagstangen er forlængst borte. 

I 1886 foretog en landinspektør en opmåling af området og på stedet, hvor Rye var faldet så mange år tidligere blev der sat en beskeden granitpæl, hvori er indhugget et kors over Olaf Ryes navn.

I dag er begge mindesværker omsluttet af et moderne villakvarter. Ryes Høj er dog nem at finde, og herfra kan man ad en smal sti gå de 200 meter hen til granitpælen fra 1886.

Den 20. august 1873 afsløredes Andreas Paulsens buste af Olaf Rye på Ryes Plads, der ligger centralt i Fredericia.

Generalmajor Olaf Rye, født 16. november 1791 på gården Bø, Bø præstegjeld, Telemark fylke, Norge, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Garnisons kirkegård. Søn af kaptajn, senere oberstløjtnant Mathias Andreas Rye og Elisabeth Johanne Lind. – Gift 1. gang 1823 med Frederikke Sophie Caroline Vilhelmine Krabbe (1801-24). Gift 2. gang 1832 med Jacobine Dorothea Amalia Krabbe (1808-33). Gift 3. gang 1842 med Elisa Henriette Schultz (1817-82).
Kadet 1804, sekondløjtnant 1808, premierløjtnant 1809. Premierløjtnant i den danske hær 1816, kaptajn 1832, major 1840, oberstløjtnant 1842, karakteriseret generalmajor 1848. – R. 1840. D.M. 1848.
Cohen 1849/97: Olaf Rye

Olaf Ryes mindesmærke på Ryes Plads i Fredericia

Ingen kommentarer:

Send en kommentar