10. april 2018

Ravnkilde kirke

Års herred, Aalborg amt

På skibets sydvæg er indsat en marmortavle over tre sognebeboere, der faldt i 1864.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 290 Anders Nielsen, født 16. marts 1840 i Kongens Tisted, Kongens Tisted sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1854 i Kongens Tisted kirke, faldet ved Bustrup dam ved Schleswig by 3. februar 1864, sandsynligvis begravet på Friedrichsberg kirkegård. Søn af indsidder og daglejer Niels Christensen og Anne Sørensdatter.
Flyttede til Ravnkilde sogn i 1858. Han var tjenestekarl i Fyrkilde i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt 1863, 339. lægd, nr. 25.
Cohen 1864/157: Anders Nielsen Thisted.

2. Menig ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 126 Christen Jensen, født 5. april 1834 i Nysum, Ravnkilde sogn, konfirmeret 1848 i Ravnkilde kirke, savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Jens Pedersen og Anne Christensdatter.
Tjenestekarl i Ravnkilde, Ravnkilde sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrkt 1863, 332. lægd, nr. 56.
Cohen 1864/167: Christian Jensen Nyssum.

3. Menig ved 8. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 205 Niels Christian Nielsen, født 15. maj 1838 i Grindsted, Vester Brønderslev sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1852 i Ravnkilde kirke, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. marts. Søn af farversvend Niels Christian Larsen, Frederikshavn og Euphemia Caroline Idea Ingeborg Munch, Grindsted.
Niels Christians forældre var ikke gift. Moderen giftede sig i 1844 med skomagersvend Poul Pedersen i Aalborg og flyttede med ham til Holmskovhus på Nørlund mark i Ravnkilde sogn samme år. Den nyudlærte smedesvend Niels Christian flyttede til Gassum nord for Randers i 1859.
Tilgangsrullen for Randers amt 1859, 90. lægd, nr. J 100.
Cohen 1864/119: Niels Christian Nielsen Grindsted.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar