30. april 2018

Bov kirkegård

Lundtoft herred, Aabenraa amt

På kirkegården er bevaret en gravsten og en mindesten over to faldne fra Treårskrigen. Mindestenen over kaptajn Hegermann-Lindencrone stod oprindelig i kirken, men blev senere flyttet ud på kirkegården.

1. Kaptajn ved 3. Jægerkorps Johan Frederik Hegermann-Lindencrone, født 5. juni 1802 i København (Garnisons), såret i slaget ved Bov 9. april 1848, død i Aabenraa samme dag, begravet på Aabenraa kirkegård 19. april. Søn af kaptajn, senere generalløjtnant Johan Henrik Hegermann-Lindencrone og Mette Louise Christiane Lindencrone. Ugift.
Landkadet 1813, sekondløjtnant à la suite ved Jyske Jægerkorps 1818, premierløjtnant 1828, karakteriseret kaptajn 1833, stabskaptajn 1839, kaptajn af 1. kl. 1842. Kaptajnen boede hos sine forældre i Nyborg i 1845. - Kammerjunker 1818. - Ridder af Dannebrog 1848.
Familien blev adlet med navnet Hegermann-Lindencrone i 1818. Ved kaptajnens begravelse blev ridderkorset lagt på kisten efter kongens udtrykkelige ønske. Det er angiveligt den eneste gang, en dansk ridderorden er blevet tildelt posthumt, og det er heller ikke i overensstemmelse med statutterne fra 1808. Tildelingen af ridderkorset skal sandsynligvis ses som et udtryk for, at Hegermann-Lindencrone var den første danske officer, der faldt i Treårskrigen, og det faktum, at han tilhørte adelen, har sikkert også haft betydning. Den afdødes familie fik lov til at beholde ridderkorset som minde.
Cohen 1848/93: Johan Frederik von Hegermann-Lindenkrone.

2. Menig ved 10. lette Bataljon, 4. kompagni, nr. 124 Knud Christian Bonde, dræbt ved Nyhus (ty. Niehuus) 24. april 1848, begravet på Bov kirkegård 16. maj.
Soldaten er muligvis identisk med Knud Jensen Bonde, født 23. november 1818 i Kastvrå, Sommersted sogn, Haderslev amt. Søn af gårdmand Jens Knudsen Bonde og Bodil Pedersdatter.
Den 26 år gamle musketer Knud Bonde ved 10. Bataljon var indlagt på Garnisonshospitalet i København i 1845. Under den danske hærs tilbagetog fra slaget ved Schleswig by blev Knud Bonde dræbt ved et vådeskud på Asmus Thaysens mark ved Nyhus natten mellem den 24. og 25. april 1848. De slesvig-holstenske oprørssoldater begravede ham på marken, men få uger senere gav amtmanden i Flensburg tilladelse til at liget måtte tages op og begraves på Bov kirkegård. Nyhus ligger ellers i nabosognet Harreslev (ty. Harrislee), men afstanden til kirkegården i Bov var kortere.
Cohen 1848/89: Knud Christian Bonde (Slesvig).Ingen kommentarer:

Send en kommentar