8. april 2018

Randers, Sankt Mortens kirke

Randers købstad, Randers amt

Mindetavlen over faldne randrusianere i Treårskrigen og 1864-krigen blev afsløret den 3. august 1870 i den dengang nyistandsatte Sankt Mortens kirke. Mindetavlen blev skænket af De danske Våbenbrødres afdeling i Randers.

1. Hornblæser ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 29 Martin Christensen Christrup, født 13. januar 1833 i Randers, konfirmeret 1847 i Sankt Mortens kirke, såret ved Schleswig by 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 25. april, begravet på Michaelis kirkegård 26. april. Søn af trompeter Christen Christensen Christrup og Anne Marie Andersdatter.
Martin var kun 15 år gammel, da han faldt, og dermed en af de slesvigske kriges yngste ofre.
Cohen 1848/92: Martin Christensen Christrup (Randers amt).

2. Frivillig fourer ved 7. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 5 Erik Carl Cosmus Junius Ramus, født 30. juni 1828 i København (Vor Frue), konfirmeret 1844 i Sankt Mortens kirke, såret ved Vejle 8. maj 1849, død på Horsens lazaret 10. maj, begravet på Randers kirkegård 16. maj. Søn af kgl. fuldmægtig ved Statsgældsdirektionen Cosmus Johannes Ramus og Ernestine Marie Elisabeth Lange.
Familien Ramus flyttede til Randers i 1832, hvor faderen var toldkontrollør og sluttede sin karriere som toldinspektør. Sønnen Erik boede hos forældrene og frekventerede byens lærde skole i 1845.
Cohen 1849/112: Erik Carl Cosmos Janius Ramus (Randers amt).

3. Sekondløjtnant ved 8. Linjeinfanteribataljon Carl Ferdinand Lorentzen, født 9. december 1824 i Randers, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 6. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af regimentsdyrlæge Hans Mølgaard Lorentzen og Margrethe Achen.
Student 1844 (Randers). Læste jura, da han ved krigsudbruddet i 1848 meldte sig som frivillig menig ved 4. Reservebataljon. Han blev snart fourer og gennemgik kommandoskolen i vinteren 1848/49. Sekondløjtnant ved 8. Bataljon 10. marts 1849.
Cohen 1849/113: Carl Ferdinand v. Lorentzen.

4. Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 132 Christen Jensen, født 26. januar 1825 i Væth, Ørum sogn, Galten herred, Randers amt, konfirmeret 1839 i Ørum kirke, faldet ved Fredericia 6. juli 1848, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Jens Christensen og Mette Jensdatter.
Mindetavlen kalder ham C.J. West, men efternavnet West forekommer ikke i Randers i 1840'erne. Det er mest sandsynligt, at der sket en forveksling med stednavnet Væth. Christens forbindelse til Randers er dog ikke helt klart. At dømme efter Ørum kirkebogs afgangsliste forlod Christen ikke sit fødesogn.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 112. lægd, nr. 38.
Cohen 1849/113: Christen Jensen Væth.

5. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, overkomplet nr. 18 Jens Peter Anthon Rogenstrup, født 6. november 1826 i Randers, konfirmeret 1840 i Sankt Mortens kirke, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af købmand Peder Jensen Rogenstrup og Anne Christensdatter.
Handelsbetjent (kommis) i Randers i 1845.
Cohen 1849/120: Jens Peter Anton Rogenstrup.

6. Garder ved Livgarden til fods, 3. kompagni, nr. 96 Niels Christensen, født 4. september 1827 i Tånum, Tånum sogn, Viborg amt, konfirmeret 1842 i Hornbæk kirke (ved Randers), savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Chisten Nielsen Molboe og Maren Rasmusdatter.
Familien flyttede til Neder Hornbæk, Hornbæk sogn. Sønnen Niels flyttede ind til Randers i 1847.
Hovedrullen for Viborg amt 1848, 98. lægd, nr. 46.
Cohen 1850/46: Niels Christensen Taanum (Viborg amt).

7. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 437 Just Berg, født ca. 1839 i Randers (Mosaisk trossamfund), faldet under retræten fra Dannevirke 6. februar 1864, begravet på Sankt Mariæ kirkegård, Flensburg 12. februar. Søn af købmand Moritz Berg og Amalie Lehmann.
Just tilhørte det jødiske samfund i Randers. Faderen stammede fra den østpreussiske by Lissa, der nu hedder Leszno og ligger i Polen. Just var tobaksspinderkarl hos tobaksfabrikant H.C. Hansen i Haderslev i 1860.
Cohen 1864/124: Just Berg Randers.

8. Midlertidig korporal ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 338 Carl Frederik Lobeck, født 7. oktober 1839 i Randers, konfirmeret 1854 i Sankt Mortens kirke, faldet ved Dybbøl 4. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 7. april. Søn af glarmester Carl Frederik Lobeck og Andriette Elisabeth Lemme.
Farversvend hos farver P.W. Stampe i Aarhus i 1860.
Cohen 1864/94: Carl Frederik Lohbek Randers.

9. Menig P. Jensen, faldet ved Dybbøl 13. april 1864.
Har foreløbig ikke kunnet identificeres sikkert.

10. Underkorporal ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 307 Søren Christian Sørensen, født 15. juni 1833 i Randers, konfirmeret 1847 i Sankt Mortens kirke, savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af hattemagermester Christen Sørensen og Inger Sørensdatter.
Feldberedersvend i Randers i 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 130. lægd, nr. 158.
Cohen 1864/151: Søren Christian Sørensen Randers.

11. Menig J. Jensen, faldet ved Dybbøl 18. april 1864.
Har foreløbig ikke kunnet identificeres sikkert.

12. Menig J.C. Jensen, faldet ved Dybbøl 18. april 1864.
Har foreløbig ikke kunnet identificeres sikkert.

13. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 332 Nicolaj Berg, født 14. november 1839 i Randers, konfirmeret 1854 i Sankt Mortens kirke, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af slagtermester Jesper Berg og Maren Spliid.
Snedkersvend i Randers i 1860.
Cohen 1864/148: Nicolai Berg Randers.

14. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 619 Carl Christian Jørgensen, født 14. september 1842 i Randers, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af snedkermester Rasmus Jørgensen og Margrethe Sophie Lundsgaard.
Carl voksede op hos sin morbroder, kromand Johannes Lundsgaaard i Hampensø, Nørre Snede sogn. I 1860 var han handelslærling hos købmand Jens Gylding, Horsens.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar