28. april 2015

Haddeby kirkegård

Arns herred, Gottorp amt (Kreis Schleswig-Flensburg)

På Haddeby kirkegård blev en del danske samt tyske og østrigske soldater begravet efter kampene ved Bustrup / Busdorf i februar 1864. Det store fælles gravsted ligger umiddelbart til højre for kirkens våbenhus og er omkranset af støbejernshegn. Gravstedet rummer både danske, tyske og østrigske monumenter. Et næsten to meter støbejernskors beretter om 28 danske soldater i denne fællesgrav. Endvidere er der sat gravstene over to danske officerer.

1. Kaptajn og kommandør ved 9. Infanteriregiment Harald Frederik Wilhelm Meincke, født 15. februar 1828 på Carlsgave, Kregme sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Bustrup 3. februar 1864, begravet på Haddeby kirkegård 10. februar. Søn af kaptajn Arent Johan Wilhelm Meincke og Louise Muderspach. Gift 1854 med Christiane Amalie Selmer, med hvem han fik fire børn.
Gennemgik Landkadetakademiet 1841-46 og udnævntes til sekondløjtnant. En tid var han repetent på akademiet, men blev i 1847 ansat ved 7. Linjeinfanteribataljon, forsat til 8. Linjebataljon 1848. Premierløjtnant 1849, forsat til 9. Linjeinfanteribataljon 1851. Kompagnikommandør 1863.
Fjenden tog kaptajnens lig i forvaring, men udleverede det straks efter til madam Esselbach i Slesvig, der lod det begrave på Haddeby kirkegård. Hun lod sætte et kors på graven og sendte underretning til familien.
R. 1848.
Hans fem år ældre broder, premierløjtnant Johan Christian Julius Meincke, faldt i kampene ved Kolding i april 1849 og blev begravet på Trinitatis kirkegård i Fredericia.
Cohen 1864/122: Harald Frederik Wilhelm Meincke.

2. Sekondløjtnant ved 11. Infanteriregiment Johannes Theodor Bech, født 31. juli 1837 i København, faldet ved Kongshøj 3. februar 1864, begravet på Haddeby kirkegård 10. februar. Søn af tobaksfabrikant Johannes Cordia Bech og Barbara Johanne Cecilie Jordening. Ugift.
Gennemgik Landkadetakademiet 1857-59 og udnævntes til sekondløjtnant ved 4. Linjeinfanteribataljon. Forsat til 11. Linjeinfanteribataljon i 1860.
Cohen 1864/132: Johannes Theodor Beck.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar