27. april 2015

Brodersby kirkegård

Slis-Fysing herred, Gottorp amt (Kreis Schleswig-Flensburg)

På kirkegården er der i et langstrakt gravfelt anbragt forskellige mindestene og gravstene over faldne danske og tyske soldater fra begge slesvigske krige. Længst mod syd står en mindesten over 28 danske soldater, der faldt ved Mysunde i september 1850. Ved siden af er rejst et støbejernskors med navnene på endnu tre soldater, der faldt ved Mysunde den 2. februar 1864.

1. Konstabel ved 6. Fæstningskompagni, 11. bataljon, nr. 11 Hans Christian Nielsen, født 20. april 1839 i Skarnvad, Voer sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1853, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Brodersby kirkegård. Søn af husmand og bødker Niels Christian Andersen og Else Marie Nielsdatter.
Hjørring amts 34. lægd, nr. 167.
Cohen 1864/83: Hans Christian Nielsen Skarnved.

2. Konstabel ved 6. Fæstningskompagni, 12. bataljon, nr. 12 Mads Andreas Svenningsen, født 9. oktober 1840 i Fårup, Lødderup sogn, Thisted amt, konfirmeret 1855, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Brodersby kirkegård. Søn af gårdmand Svenning Andersen og Kirsten Nielsdatter.
Thisted amts 81 lægd, nr. 117.
Cohen 1864/83: Mads Andreas Svenningsen Faarup.

3. Menig ved 3. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 286 Johan Peter Hansen, født 25. maj 1840 i Jørlunde, Jørlunde sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1854, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Brodersby kirkegård. Søn af husmand og skrædder Hans Christensen og Margrethe Larsdatter.
Murerlærling hos Nils Jønsson Malmstrøm i Veksø 1855.
Cohen 1864/99: Johan Peter Hansen Hjorslunde.
Tilnavnet veksler meget i kilderne. Gravstenen har Hjorlunde, Cohen har Hjorslunde og den officielle tabsliste har Hjarlunde. Da han stod ved 3. Infanteriregiment er det overvejende sandsynligt, at han var hjemmehørende i Frederiksborg amt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar