20. maj 2016

Vallensved kirke

Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt

I kirken er opsat en marmortavle med navnene på to sognebørn, der faldt i krigen i 1864. Der haves ingen oplysninger om, hvor gammel tavlen er, men på et tidspunkt er man blevet klar over, at Hans Hansen var en af de to soldater, der faldt ved Bøffelkobbel og som blev begravet i Katrine og Jørgen Finks have, hvorefter en ny inskription er tilføjet på tavlen. Det var denne "grav i haven", som Holger Drachmann besøgte i 1877, hvorefter han skrev det berømte digt "De vog dem, vi grov dem". I digtets fjerde linje lyder det "Alle vore Blomster skal smykke deres Grave", der også er brugt på tavlen i Vallensved kirke.

1. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 441 Hans Hansen, født 31. december 1840 i Kyse, Vallensved sogn, konfirmeret 1855, faldet ved Bøffelkobbel 22. februar 1864, begravet i Jørgen Finks have 24. februar. Søn af gårdmand Hans Jensen og Karen Sophie Nicolajsdatter.
Flyttede til Næstved 1863. Ifølge lægdsrullen for Næstved købstad var han "savnet efter Felttoget efter 18. Batl.s Skr. 10/2 1865".
Cohen 1864/149: Hans Hansen Kyse.

2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 382 Lars Jensen, født 15. juli 1840 i Kyse, Vallensved sogn, konfirmeret 1855, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Jens Christensen og Karen Larsdatter.
Flyttede til Ønslev på Falster 1862. Ifølge lægdsrullen for Ønslev sogn var han "savnet efter Felttoget efter 18. Batl.s Skr. 10/2 1865".
Ses ikke hos Cohen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar