20. maj 2016

Odense, Assistens kirkegård

Odense købstad, Odense amt

På fællesgraven fra Treårskrigen blev der to år efter krigens ophør rejst en obelisk over 119 danske krigere, der døde på byens mange lazaretter. I anlægget omkring obelisken er der bevaret fire grave. Løjtnant Møller Holsts gravsten er i dag indmuret i den lave stenmur, der omkranser fællesmonumentet. Ved mit besøg i 2011 var gravminderne for J.E.A. Smith og Jacob Nielsen ikke til stede.1. Sekondløjtnant ved 1. lette Bataljon Christen Møller Holst, født 11. juni 1824 i Nyborg, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død efter amputation på Odense lazaret 21. juli, begravet på Odense Assistens kirkegård 24. juli. Søn af adjunkt Christen Møller Holst og Elise Marie Borch.
Faderen blev kaldet til sognepræst i Bredstrup ved Vejle 1827, Majbølle ved Sakskøbing 1829, Errindlev ved Rødby 1832 og Magleby på Stevns 1848. Sønnen Christen kom 1839 i latinskolen i Nykøbing F., men han måtte inden et år opgive studiet pga. øjensygdom. I stedet var han i tre år i landvæsenslære, og fik eksamen fra landvæsensinstituttet på Haraldslund i 1843. Herefter tog han hul på forskellige naturvidenskabelige studier i København og fik med en delvis polyteknisk eksamen en lærerstilling på agerdyrkningsinstituttet på Hofmansgave. Dette ophold blev imidlertid kort, og snart var Møller Holst atter i København, hvor han i 1847 erfarede, at der ville blive oprettet en ny skole i Sorø, hvor han kunne vente at få studentereksamen uden at terpe latin og græsk. Han begyndte straks at forberede sig til skolen, da han i marts 1848 meldte sig som frivillig ved 1. lette Bataljon. I påsken samme år blev han såret af et bajonetstik i hånden og måtte tilbringe fire uger på lazarettet. Da han atter vendte tilbage til bataljonen, blev han udnævnt til korporal og senere til sergent. Under våbenhvilen i vinteren 1848-49 gennemgik han den militære skole og blev 10. marts 1849 udnævnt til sekondløjtnant ved 1. lette Bataljon. Møller Holst blev såret i kampene ved Fredericia den 6. juli. En kugle ramte ham i knæet og han blev ført til lazarettet i Odense, hvor alle ventede hans helbredelse, da der pludselig indtrådte feber. Den 20. juli 1849 fik han amputeret benet og døde den følgende dag.
Cohen 1849/102: Christen Møller-Holst.

2. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 22 Jens Eduard Antonius Smith, født 22. august 1826 i København (Garnisons), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død af skudsår i brystet på Odense lazaret 12. juli 1849, begravet på Odense Assistens kirkegård 16. juli (Skt. Hans). Søn af revisor, kancelliråd Jørgen Smith og Johanne Elisabeth Holbech.
Landvæsenselev hos proprietær A.M. Lund på Korsøgård, Simested sogn, Viborg amt 1845.
Cohen 1849/121: Jens Eduard Antonius Smith.


3. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 4. kompagni, nr. 242 Johan Joseph Møller, født 8. februar 1826 i København, konfirmeret 1840 i Vejle, død af stivkrampe på Odense lazaret 28. maj 1850, begravet på Odense Assistens kirkegård 1. juni (Skt. Hans). Søn af oboist Johan Joseph Møller og Gertrud Marie Jensdatter.
Familien flyttede til Vejle senest 1840, hvor faderen blev told- og konsumtionsbetjent. Handelslærling hos købmand Niels Gylding i Vejle 1845.
Cohen 1850/95: Johan Joseph Møller Veile (Vejle amt).
4. Underkorporal ved Artilleriet, 3. Batteri, nr. 26 Jacob Nielsen, født 27. marts 1826 i Høje Taastrup, Høje Taastrup sogn, Københavns amt, død af tyfoid feber på Odense lazaret 19. august 1850, begravet på Odense Assistens kirkegård 23. august (Skt. Hans). Søn af tjenestekarl Niels Christensen og Karen Jacobsdatter.
Flyttede med forældrene til en gård i Eggeslevmagle, Eggeslevmagle sogn, Sorø amt senest 1834. Jacob var i smedelære i Frankerup, Eggeslevmagle sogn i 1845.
Cohen 1850/51: Jacob Nielsen Høietaastrup (Sorø amt).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar