17. januar 2015

Asminderød kirkegård

Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

På kirkegården findes en gravsten over en dansk løjtnant, der faldt i 1864.

Premierløjtnant ved 5. Infanteriregiment William Brown Stonor, født 6. september 1828 på Nygård, Tikøb sogn, Frederiksborg amt, såret i kampene på Als 29. juni 1864, død på Københavns lazaret 19. juli, bisat fra Fredensborg Slotskirke 24. juli og begravet på Asminderød kirkegård. Søn af gårdejer Charles Stonor og Helen Clementine Brown. Ugift.
Stonor meldte sig som frivillig i 1848 og gjorde tjeneste ved 2. Jægerkorps. Hurtigt avancerede han til overjæger og fik lov til at gennemgå officersuddannelsen. Sekondløjtnant af linjen 10. marts 1849. I 1849 kæmpede han ved Fredericia og året efter ved Mysunde. Premierløjtnant 10. september 1850. Efter krigen stod han en tid ved det holsten-lauenburgske forbundskontingent, der imidlertid opløstes og indlemmedes i 5. Jægerkorps i 1852. Forsat til 5. Infanteribataljon 1863 og udnævnt til kommandør for 1. kompagni. I 1864 deltog han i kampene 17. marts, 18. april og 29. juni. Han blev kun let såret på Als, og han var erklæret rask, da et uforudset tilfælde pludselig gjorde en ende på hans liv. - Ridder af Dannebrog 27. juni 1864.
Cohen 1864/108: William Brown Stonor.

Teksten på gravstenen er svær at læse, men gengives her: "William Brown Stonor / Premierlieutenant / saaret paa Als den 29. Juni 1864 / død den 19. Juli s.A. / Til Ære og Erindring / sattes dette Minde ham / af hans taknemlige Undergivne / i 5te Inft. Reg. 1. Co. / som han førte i Kampen".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar