19. januar 2015

Skjoldborg kirke

Hundborg herred, Thisted amt

I kirken er opsat en mindetavle med navnene på otte af sognets unge mænd, der faldt i de to slesvigske krige. De to førstnævnte var brødre.

1. Menig ved 9. Linjeinfanteribatalon, 3. kompagni, nr. 153 Christen Poulsen, født 29. september 1822 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1837, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Kolding kirkegård 26. april. Søn af husmand Poul Pedersen Gramstrup og Mette Johanne Christensdatter.
Boede hjemme hos sine forældre i 1845.
Cohen 1849/114: Christen Poulsen Skjoldborg.

2. Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 185 Peter Christian Poulsen, født 24. januar 1827 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1841, såret ved Kolding 23. april 1849, taget til fange, død på Kolding lazaret 10. maj, begravet på Kolding kirkegård 12. maj. Søn af husmand Poul Pedersen Gramstrup og Mette Johanne Christensdatter.
Boede hjemme hos sine forældre i 1845.
Cohen 1849/115: Peter Christian Poulsen Nørre-Skjoldborg.

3. Menig ved 5. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 128 Niels Christensen, født 17. juni 1817 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, dræbt ved Fredericias bombardement 17. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 20. maj. Søn af gårdmand Christen Madsen og Maren Kirstine Christensdatter.
Tjenestekarl i Tilsted 1845
Cohen 1849/128: Niels Christensen Skjoldborg.

4. Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 240 Christen Pedersen Nielsen, født 13. juni 1824 i Sønder Skjoldborg, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1839, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Niels Rasmussen og Bodil Mikkelsdatter.
Cohen 1849/115: Christen Nielsen Skjoldborg.

5. Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 104 Jørgen Christian Andersen, født 6. januar 1827 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1841, død af brystbetændelse på Harritslevgård lazaret 8. juli 1849, begravet på Skovby kirkegård 12. juli. Søn af tømrersvend Anders Jørgensen og Else Marie Pedersdatter.
Tjenestekarl i Nørre Skjoldborg i 1845.
Cohen 1849/115: Christian Andersen Skjoldborg.

6. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, overkomplet nr. 46 Christen Hove Larsen, født 2. marts 1828 i Møgelvang, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1842, død af tyfus på Gottorp lazaret 17. september 1850, begravet på Schleswig Friederichsberg kirkegård 19. september. Søn af husmand Lars Jensen Smed og Kirsten Christensdatter.
Tjenestekarl i Ås, Skjoldborg sogn 1845
Cohen 1850/81: Christen Larsen Mogelvang (Thisted amt).

7. Menig ved 17. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 20 Svend Aagaard, født 23. december 1833 i Møgelvang, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1848, savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand og smed Hans Aagaard og Dorthe Rasmusdatter.
Smedesvend hos faderen i Møgelvang i 1860.
Cohen 1864/114: Svend Aagaard Møgelvang.

8. Konstabel ved Artilleriet, 3. Batteri (Klein), nr. 238 Philip Poulsen, født 1. maj 1836 i Ginderup, Heltborg sogn, Thisted amt, konfirmeret 1851 i Skjoldborg, død af tyfoid feber på Helsingør lazaret 6. juli 1864, begravet på Helsingør kirkegård 9. juli. Søn af møllebygger Poul Philipsen og Anne Jensdatter.
Møllerlærling i Sønder Skjoldborg i 1860.
Cohen 1864/78: Philip Poulsen Gunnerup (sic!)

Mindetavlen er gengivet i Historisk årbog for Thy og Vester Han herred 2014.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar