23. februar 2011

Vejlby kirke

Vends herred, Odense amt

I kirken opsatte våbenbrødrene og sognebeboere i 1877 en mindetavle over ni soldater fra sognet, der faldt i de slesvigske krige.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 68 Hans Andersen, født 24. februar 1821 i Røjle, Vejlby sogn, konfirmeret 1835, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Faaborg lazaret 23. juni, begravet på Faaborg kirkegård 28. juni. Søn af husinderste Anders Hansen og Karen Jacobsdatter.
Cohen 1848/94: Hans Andersen Røile (Odense amt)

2. Menig (?) ved 5. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. ... Hans Bendixen, født 10. april 1828 på Staurby mark, Vejlby sogn, død på Aabenraa lazaret 24. september 1851. Søn af gårdmand Bendix Rasmussen og Marie Olesdatter.
Ses ikke hos Cohen (soldaten døde efter redaktionens slutning)

3. Menig ved 3. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 209 Niels Andersen, født 6. januar 1820 i Aulby, Vejlby sogn, konfirmeret 1835, såret 12. september 1850, død på Schleswig lazaret 25. oktober, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 30. oktober. Søn af husmand Anders Pedersen og Maren Eriksdatter.
Cohen 1850/75: Niels Andersen Aulby (Odense amt)
Mindetavlen omtaler soldaten som stående ved 3. Jægerkorps og faldet ved Kolding 23. april 1848 (skal være 1849).

4. 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 168 Ole Olesen, født 13. december 1821 på Christiansdal, Vejlby sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Bogense lazaret 20. juli, begravet på Bogense kirkegård 30. juli. Søn af gårdmand Ole Olesen og Mette Jensdatter.
Cohen 1849/137: Ole Olsen Christiansdal.

5. Menig ved 12. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, overkomplet nr. 68 Otte Nielsen, født 3. december 1817 i Skrillinge, Kavslunde sogn, såret ved Nybøl 28. maj 1848, død på Augustenborg lazaret 4. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af husmand Niels Ottesen og Anne Larsdatter.
Flyttede med forældrene til Staurby, Vejlby sogn.
Cohen 1848/91: Ole (sic!) Nielsen Skrillinge (Odense amt)

6. Konstabel (?) ved Artilleriet, 13. Batteri, nr. 123 Hans Jacobsen, født 28. december 1838 i Kustrup, Vejlby sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand og smed Jacob Hansen og Anne Marie Andersdatter.
Ses ikke hos Cohen.

7. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 184 Peder Jørgensen, født 1. april 1838 i Kavslunde, Kavslunde sogn, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. marts. Søn af husmand Jørgen Pedersen og Anne Rasmusdatter.
Senere bosat i Røjle skov, Vejlby sogn.
Cohen 1864/109: Peter Jørgensen Causlunde. Bør tjekkes i lægdsrullen.

8. Menig 5. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 161 Rasmus Hansen, født 11. september 1836 i Staurby, Vejlby sogn, konfirmeret 1851, faldet på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Hans Thomsen Nielsen og Kirsten Rasmusdatter.
Cohen 1864/113: Rasmus Hansen Staurby.

9. Trænkusk (?) ved 1. Trænkuskedepot Jens Christensen, født 30. juli 1839 i Vejlby skov, Vejlby sogn, konfirmeret 1854, dræbt ved overkørsel 7. maj 1864. Søn af husmand Christen Jensen og Johanne Jacobsdatter.
Ses ikke hos Cohen.

Efter navnene er der følgende inskription:
Fødeland og Konge I var til Døden tro / Man derfor Eders Navne i Stenen hugge lod.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar