18. juli 2019

Sahl kirkegård

Ginding herred, Ringkøbing amt

På kirkegården er rejst en mandshøj granitstele over en officer, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Wilhelm Elias Georg Buchhave, født 25. december 1837 i Vinding præstegård, Vinding sogn, Ringkøbing amt, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 6. juli 1864, begravet på Sahl kirkegård. Søn af sognepræst Henrik Rudolph Buchhave og Petrea Charlotte Amalie Schmidth.
Faderen blev forflyttet til Sahl-Ejsing pastorat, da Wilhelm var 6 år gammel. Efter studentereksamen i Aarhus påbegyndte han det teologiske studium, men opgav det og gennemgik i stedet reserveofficeraspirantskolen 1861-62 og blev antaget som sekondløjtnant ved 3. Infanteribataljon. Sideløbende uddannede han sig til forstmand, men måtte drage i krig i 1864. Han blev hårdt såret ved Kær og derpå taget til fange af fjenden. Hans forlovede, Marie Faurschou fra Aarhus, sørgede for at liget blev ført den lange vej til Sahl.
Cohen 1864/97: Villiam Elias Georg Buchhave.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar