6. maj 2013

Horsens, Nordre kirkegård

Horsens købstad, Skanderborg amt

Tæt ved det store krigsmonument står gravstenene for to officerer, der faldt i hhv. 1849 og 1864.

1. (I, 1) Kaptajn ved Artilleriet Julius Wilhelm Theodor Götzsche, født 29. juli 1818 i Tjørnelunde, Finderup sogn, såret i slaget ved Vejle 8. maj 1849, død af underlivsbetændelse på Horsens lazaret 16. maj, begravet på Horsens kirkegård 19. maj. Søn af universitets- og kommunitetsforvalter, kammerassessor Matthæus Götzsche og Hermandine Christine Borgen.
Elev ved den militære højskole 1836, sekondløjtnant 1840, premierløjtnant 1842. I fire år berejste han Sverige og så på kanonstøberier, men vendte tilbage til Danmark, da krigen brød ud i 1848. Ifølge en samtidig kilde foregik hans jordefærd med så meget militær honnør, at byen næppe før havde oplevet så stor en begravelseshøjtidelighed.
Cohen 1849/99: Julius Wilhelm Theodor v. Götzsche

2. (I, 2) Kaptajn ved 10. Infanteriregiment Ernst Balthasar Meitzner Hansen, født 22. marts 1830 i Kronprinsessegade 404, København (Holmens), faldet ved Dybbøl 5. april 1864, begravet på Horsens kirkegård 19. april. Søn af lærer ved Søkadetakademiet, kaptajn ved Livjægerkorpset Carl Peter Hansen og Anne Cathrine Elisabeth Meitzner.
Kadet 1843, sekondløjtnant 1848, premierløjtnant 1850. Efter krigen gjorde han tjeneste i Fredericia, men udnævntes til kaptajn og kompagnichef ved mobiliseringen i 1863. R. 1849.
Gift 1856 med Anne Kirstine Margrethe Georgine Hansen (1830-82). Efter mandens død flyttede hun og børnene til København, hvor kongen udnævnte hende til majorinde. Hun hviler ved siden af sin mand i Horsens.
Cohen 1864/128: Ernst Balthazar Meitzner Hansen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar