14. juni 2015

Dåstrup kirkegård

Ramsø herred, Roskilde amt

På kirkegården findes et lille gravminde over en dansk soldat, der vendte såret hjem fra krigen i 1864 og døde det følgende år i sine forældres hjem.

Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 369 Anders Johannessen, født 26. juli 1839 i Vallore, Ejby sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1853 i Dåstrup, død 13. juni 1865 i Søster Svenstrup, Dåstrup sogn, begravet på Dåstrup kirkegård 20. juni. Søn af parcellist Johannes Henriksen og Anne Kirstine Jacobsdatter.
Ses ikke hos Cohen. Ifølge lægdsrullen for Dåstrup sogn blev han kasseret i december 1864, da han var "for stedse utjenstdygtig". Anders Johannessens sygdom er sikkert tidligst indtruffet efter fredsslutningen i oktober 1864, da hans navn ikke findes i de officielle tablister.

På forsiden findes dette lille vers: "Fra Krigens vilde Raserie / Du kom med qval og møie / Til dine Forældre dog tilsidst / Et heelt Aar var dit Leie / Til Døden endte al din nød / Maa Herren skænke dig sin Fred / I Himlen vist til Evig Tid".

På bagsiden findes en længere inskription: "Denne Indskrift er et Minde om Johannes Hendriksen[s] Søn af Søster Svendstrup Anders Johansen, født den 26 Juli 1839 og død den 13 Juni 1865 og begrædt af hans dybtsørgende Fader og Moder og hans Sødskende som stedse mindes hans haarde Lidelser. Fred være med hans Støv".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar