5. oktober 2010

Minder i Sønderborg amt

Augustenborg flække, Slotsparken: Gravsten under en stor lind for norske frivillige læge S.D. Schiøtz, falden 1864 (TD 1135)
Broager kirkegård: En tysk krigergrav fra Treårskrigen. To monumenter over faldne danske og tyske 1864. Desuden talrige gravsten over faldne tyske (TD 1209 + DK 2325)
Dybbøl kirkegård: Fire mindesmærker over tyske faldne 1848. En granitobelisk, to granitsten og to støbejernskors over 25 danske og tyske faldne 1864 (TD 1168 + DK 2223)
Dybbøl sogn, Dybbøl banke: Gravlund i Kongeskansen med 334 danske og 28 tyske faldne soldater 1864. På terrænet talrige store og små krigergrave. Mindesten over general du Plat, majorerne E.F. Schau og S.L.C. Rosen (TD 1170f.)
Havnbjerg kirkegård: Mindesten over seks faldne i begge krige, opsat 1880 (TD 1308 + DK 2585)
Hørup kirkegård: Mindesten over seks faldne 1864 (Hørup lazaret) (TD 1233 + DK 2381)
Kegnæs kirkegård: To monumenter over danske faldne i Treårskrigen (TD 1240 + DK 2398)
Ketting kirkegård: Mindesten over faldne 1850. Gravsten over en dansk officer 1848. To gravstene over insurgentofficerer 1848. Mindesten over 10 faldne 1864 (Ketting lazaret) (TD 1267 + DK 2479f.)
Lysabild kirkegård: Monument over to danske faldne 1864 (Lysabild lazaret) (TD 1246 + DK 2419)
Nordborg kirkegård: Mindesten over 21 faldne i Treårskrigen. Mindesten over 45 faldne 1864. (Nordborg lazaret). Mindestøtte for samme, rejst af borgerne. Gravsten over en falden 1864 (TD 1148 + DK 2199)
Nybøl kirkegård: Gravsten over syv danske faldne i Treårskrigen. Gravsten over to danske faldne i 1864 (TD 1200 + DK 2281)
Nybøl sogn, det gamle galgested: Fællesgrav for 21 danske og 64 tyske faldne 1864 (TD 1201)
Sottrup kirkegård: Tyve mindestene over faldne i alle krigene 1848-1945 (TD 1178 + DK 2244)
Sønderborg nye kirkegård (minder for 1848-50): Granitstøtte med marmorkors over faldne i Treårskrigen, opsat 1854. Tre gravstene over enkelte tyske soldater. - - - 144 danske, norske og svenske samt 51 tyske soldater er begravet på kirkegården. (TD 1074f., 1102 + DK 2122f.)
Sønderborg nye kirkegård (minder for 1864): Granitblok med marmorplade og -kors over danske faldne. En gravsten over to ukendte danske soldater. Granitsten, indhegnet af fire kanonrør, over faldne tyske. Foran dette monument en mindre granitsten med jernplade over tre tyske faldne. To gravstene over enkelte tyske soldater. - - - Ca. 360 soldater fra kampene ved Dybbøl og ca. 150 soldater fra kampene på Als er begravet på kirkegården. 19.4.1864 begravedes alene 92 danske soldater (TD 1074f., 1102 + DK 2122f.)
Sønderborg købstad, på kasernen, på Brohovedskansen, ved Brohovedvej, langs jernbanen og ved Aabenraavej: Tolv mindesten fra 1864 over tolv danske faldne, otte tyske faldne samt et ukendt antal tyskere, i tre tilfælde med mindre fællesgrave (TD 1102f.)
Tandslet kirkegård: Monument over fire danske faldne 1864 (Tandslet lazaret) (TD 1255 + DK 2438)
Ulkebøl kirkegård: Ni monumenter over danske, svenske og tyske faldne i begge krige. Blandt disse: Gravsten over en svensk officer, falden 1848. Gravsten over en dansk officer, falden 1850. Gravsten over en frivillig, falden 1864 (TD 1223 + DK 2352)
Ulkebøl sogn, Kær-halvøen: Flere krigergrave (TD 1226)
Ullerup kirkegård: To monumenter over hhv. danske og tyske faldne i Treårskrigen. En granitobelisk over 40 faldne 1864. Tre gravstene over danske faldne 1864. En gravsten over tyske faldne 1864 (TD 1187 + DK 2263)

TD: Trap Danmark. Bd. X, 3: Aabenraa-Sønderborg amter. Gad, 1967.
DK: Danmarks kirker. Bd. XXIII: Sønderborg amt. Nationalmuseet, 1961.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar