5. oktober 2010

Minder i Aabenraa amt

Adsbøl kirkegård: Monument over 16 faldne i Treårskrigen (Gråsten lazaret). Desuden to monumenter for hhv. seks og elleve fjendtlige soldater i samme krig (TD 955 + DK 1916)
Bedsted kirkegård: Monument over maleren J.Th. Lundby, falden 1848 (TD 861 + DK 1734)
Bov kirkegård (tidligere i kirken): Mindetavle over en officer falden 1848 (TD 1021 + DK 2039)
Bov kirkegård: Gravsten over en falden 1848 (DK 2040)
Rinkenæs kirkegård: Mindesten for den første faldne 1848 og et monument for 66 danske og fjendtlige faldne 1864 (TD 978 + DK 1946, 1948)
Rinkenæs sogn, ved landevejen: Mindesten over den første faldne 1848 (TD 980)
Rise kirkegård: Gravsten over en falden 1848 (TD 901 + DK 1815)
Varnæs kirkegård: To gravstene over faldne 1864 (TD 950)
Aabenraa nye kirkegård: Monument over 32 faldne i Treårskrigen samt to gravstene over faldne i samme krig (TD 808 + DK 1710)

TD: Trap Danmark. Bd. X, 3: Aabenraa-Sønderborg amter. Gad, 1967.
DK: Danmarks kirker. Bd. XXII: Aabenraa amt. Nationalmuseet, 1959.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar