28. september 2010

Minder i Vejle amt

Fredericia Michaelis kirkegård: Mindesmærke for 40 faldne 1864. Monumentet indeholder ikke navne. På kirkegården hviler endvidere 264 oprørssoldater fra kampene i 1849 (TD 870)

Kolding gamle kirkegård: Gravhøj med monument for faldne i begge krige. Monumentet indeholder ikke navne. Mindesten for 336 fjendtlige soldater (TD 899)

Vejle gamle kirkegård: Mindesten over danske soldater, der døde på byens lazaretter i Treårskrigen. Obelisk over faldne danskere 1864. De to monumenter indeholder ikke navne. Mindesten over faldne østrigske soldater 1864 (TD 802)

TD: Trap Danmark. Bd. VIII, 3: Vejle amt. Gad, 1964.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar